Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 350/1, 352/1, 350/2, 352/3, 352/4 , położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie gazociągu ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330, 350/2, 352/3, 352/4, 352/1, 350/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci elektroenergetycznej tj: budowie linii kablowej SN-15KV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, budowie linii kablowych nn 0,4 kV, budowie złączy kablowo ? pomiarowych nn 0,4 kV oraz wymianie słupów w istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV, 334/30, 334/3, 334/4, 330, 321/2, 322/2, 350/2, 350/1, 352/1, 352/3, 352/4,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,  gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie siłowni zewnętrznej i budynku magazynowego,na działce oznaczonej nr ewid. 61/1, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie siłowni zewnętrznej i budynku magazynowego,na działce oznaczonej nr ewid. 61/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

polegającej nabudowie maksymalnie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 320/6 i 321/17,położonejw obrębie geodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

nwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 176/2, 175/14, 175/15, 175/8, 173/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, budowie złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz wymianie słupów istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 334/6, 334/6, 340, 350/1, 350/2, 352/1, 352/3, 352/4, 330, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Strony