Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 285/2, 279/4, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

udowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 320/6 i 321/17,położonej  w obrębiegeodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik, zostało zakończone.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego,na części działcki oznaczonej nr ewid. 137,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Strony