Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo położonego na północ od torów kolejowych, na południe od ulicy Polnej, na wschód od ulicy Szerokiej, do granicy obrębu (ulice: Jaśminowa, Magnoliowa, Zagajnik, Słonecznikowa, Bukowa, Przy Nowinie, Czeremchowa, Przyjazna, Dobra, Miła, os. Tygrysie, Lipowa, Nowina na odcinku do Czeremchowej oraz wsch. strona ul. Szerokiej), gmina Kórnik – etap 1 - WB1-PP.6722.7.2022

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolna, Polna i Szeroka, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.11.2020)

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 marca 2023 r. - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 7 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.49.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Poznańskiej i Szerokiej do rowu składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 177/1 i 177/2, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.9.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 listopada 2022 r. - WB1-PP.6733.49.2022

Strony