Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.97.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.11.2020  

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.53.2020 z dnia 15 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.53.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.37.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.46.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.54.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.54.2020   

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.53.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.46.2020

Strony