Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 sierpnia 2022 r. - WB1-PP.6733.37.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.2.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.37.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 13 czerwca 2022 r.  - WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo położonego na północ od torów kolejowych, na południe od ulicy Polnej, na wschód od ulicy Szerokiej, do granicy obrębu, gmina Kórnik (ulice: Jaśminowa, Magnoliowa, Zagajnik, Słonecznikowa, Bukowa, Przy Nowinie, Czeremchowa, Przyjazna, Dobra, Miła, Os. Tygrysie, Lipowa, Nowina na odcinku do Czeremchowej oraz wsch. strona ul. Szerokiej) - WB1-PP.6722.7.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 kwietnia 2022 r., -  WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie ronda u zbiegu ulicy Szkolnej i Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Żernickiej, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.2.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 30 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.5.2022

Strony