Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

udowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 320/6 i 321/17,położonej  w obrębiegeodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik, zostało zakończone.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie linii kablowej energetycznej 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego,na części działcki oznaczonej nr ewid. 137,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 350/1, 352/1, 350/2, 352/3, 352/4 , położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie gazociągu ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330, 350/2, 352/3, 352/4, 352/1, 350/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci elektroenergetycznej tj: budowie linii kablowej SN-15KV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, budowie linii kablowych nn 0,4 kV, budowie złączy kablowo ? pomiarowych nn 0,4 kV oraz wymianie słupów w istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV, 334/30, 334/3, 334/4, 330, 321/2, 322/2, 350/2, 350/1, 352/1, 352/3, 352/4,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,  gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie siłowni zewnętrznej i budynku magazynowego,na działce oznaczonej nr ewid. 61/1, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Strony