Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

polegającej nabudowie maksymalnie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 320/6 i 321/17,położonejw obrębie geodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

nwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 176/2, 175/14, 175/15, 175/8, 173/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, budowie złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz wymianie słupów istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 334/6, 334/6, 340, 350/1, 350/2, 352/1, 352/3, 352/4, 330, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

przebudowa drogi gminnej, przebudowa, demontaż i budowa sieci gazowej, budowa odwodnienia przebudowanego odcinka drogi gminnej przez studnie chłonne,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 258/11, 256/2, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 165, 157/6, 157/4, 188, 137,369,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik orazna działce oznaczonej nr ewid. 124,położonej w obrębie geodezyjnym:Dachowa,gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

B1-PP.6730.236.2017, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 343/1, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku warsztatu wraz z nadbudową o część socjalno-biurową.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce oznaczonej nr ewid. 124, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,
gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 165, 157/6, 157/4, 157/18, 188/1, 137/1, 137/2, 369, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

przebudowie drogi gminnej, przebudowie, demontażu i budowie sieci gazowej, budowie odwodnienia przebudowanego odcinka drogi gminnej poprzez studnie chłonne,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 258/11, 256/2,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,  gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Strony