Back to top

Zawiadomienie

Zebranie
Sylwia Kowalska

W dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Robakowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Robakowo Osiedle.

Tematy zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu sołeckiego za rok 2022
  4. Wolne głosy i wnioski
  5. Zakończenie zebrania

Sołtys wsi Robakowo Osiedle

Andrzej Surdyk