Back to top

Integracja transportu publicznego Miasta Poznania i gmin Kórnik i Zaniemyśl - od 1 sierpnia 2019 roku

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Już od 1 sierpnia 2019 r. autobusami linii: 501, 502, 560, 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM lub z wykorzystaniem tPORTMONETKI. Zmiany mają związek z integracją transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. 

Po integracji do systemu transportu zbiorowego Miasta Poznania zostaną włączone 4 linie autobusowe nr 501, 502, 560 i 561, na których dotychczas obowiązywała taryfa kórnicka. Zmieni się taryfa opłat, system ulg oraz zasady korzystania z transportu zbiorowego, na takie jakie obowiązują na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu. Wszystkie 4 linie nadal obsługiwane będą przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus. 

Teren gminy Kórnik, na którym dotychczas nie funkcjonował zintegrowany transport, znajdzie się w strefach taryfowych B (Gądki, Dachowa, Robakowo) i C (Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, Dziećmierowo, Kórnik, Prusinowo, Skrzynki, Szczodrzykowo), natomiast teren gminy Zaniemyśl – w strefie taryfowej D (Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl).

Bilety okresowe ZTM są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej - są zapisywane na imiennej karcie PEKA. Wniosek o jej wydanie można złożyć przez Internet wypełniając formularz i dołączając zdjęcie na stronie www.peka.poznan.pl albo w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM (np. na dworcu autobusowym Rondo Rataje).

Wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne. Cennik dostępny jest na: 
www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/ 
www.peka.poznan.pl/web/portal/obsluga-klienta/

Szczegółowy wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych można znaleźć na: 
www.ztm.poznan.pl/cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/

Ważne! W gestii Gminy Kórnik pozostaną linie, których autobusy nie wjeżdżają do Poznania, czyli nr 580, 582, 590, 591, 592, 595, 596, 597 i 599, na których przejazdy są bezpłatne.

>POBIERZ PLAKAT<


 
Najczęściej zadawane pytania:
 

Chciałbym korzystać z połączeń, które od stycznia będą organizowane przez ZTM. Czy – aby kupić bilet sieciowy - muszę posiadać imienną kartę PEKA?

Bilety okresowe ZTM są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej - są zapisywane na imiennej karcie PEKA. Wniosek o jej wydanie można złożyć przez Internet (wypełniając formularz i dołączając zdjęcie na stronie www.peka.poznan.pl) albo w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM (np. na dworcu autobusowym Rondo Rataje). Wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne.

Do opłacania przejazdów jednorazowych można natomiast korzystać z tPortmonetki na karcie PEKA albo korzystać z biletów tradycyjnych czasowych (na 10 minut, na 45 minut i na 90 minut), dostępnych w kioskach, sklepach, PSB, POK, u kierowców albo przez telefon komórkowy.

 

Jak doładować imienną kartę PEKA?

Imienną kartę PEKA można doładować w Punktach Obsługi Klienta (POK) ZTM, Punktach Sprzedaży Biletów oraz w biletomatach stacjonarnych, a także – przez Internet (po zalogowaniu się na swoje konto na portalu peka.poznan.pl).

W ten sposób można zasilić konto tPortmonetki, kupić bilet okresowy na sieć, a także przedłużyć ważność biletu okresowego trasowanego, ale tylko na taką samą trasę i taki sam okres obowiązywania, jak bilet zakupiony wcześniej w Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań. Ze względu na skomplikowany charakter biletu jest on konfigurowany przez pracowników POK.

 

Czy w gminie powstaną punkty sprzedaży biletów ZTM i doładowań karty PEKA?

ZTM w Poznaniu prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami na terenie gmin Kórnik i Zaniemyśl w sprawie możliwości uruchomienia Punktów Sprzedaży Biletów.

 

Mieszkam w Kórniku. Czy będę mógł korzystać z Biletu Metropolitalnego?

Tak. Osoby, które mieszkają w gminach objętych porozumieniami transportowymi oraz odprowadzające podatek w Poznaniu lub tych gminach mają prawo do korzystania z atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego.

 

Czy poza Poznaniem mogę korzystać z tPortmonetki? Ile kosztuje przejechanie przystanku w strefach B i C?

Oczywiście. Cena za przystanek na tPortmonetce jest taka sama w każdej strefie, podobnie bilet jednorazowy (czasowy), który obowiązuje w strefach A, B, C i D. Korzystając z tPortmonetki należy pamiętać o zbliżaniu karty PEKA do czytnika zawsze przy wejściu i wyjściu z pojazdu, niezależnie od tego ile razy się przesiadamy w czasie jednej podróży.

Ze względu na duże odległości międzyprzystankowe na liniach nr 501, 502, 560 i 561 włączanych do sieci ZTM w Poznaniu od 1 sierpnia 2019 r., obowiązywały będą nieco inne zasady związane z pobieraniem opłat z tPortmonetki niż na innych liniach organizowanych przez ZTM. Na tych liniach zostaną wprowadzone dodatkowe Punkty Poboru Opłat dla pasażerów korzystających z tPortmonetki (opłaty będą pobierane po każdym przekroczonym kilometrze) i biletu trasowanego.

Jeśli pasażer korzysta z tPortmonetki na karcie PEKA i odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Maksymalna liczba przesiadek w podróży z korzystnym kontynuowaniem naliczania opłat wynosi 3.

 

Ile będę musiał zapłacić za bilet okresowy?

Taryfa biletowa ZTM jest elastyczna, a to oznacza, że każdy pasażer może wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant. Osoby często podróżujące komunikacją zbiorową mogą zakupić bilet okresowy na imienną kartę PEKA.

Bilet normalny na sieć na 30 dni na strefę A kosztuje 115 zł (metropolitalny – 99 zł), na strefę B - 56 zł (metropolitalny – 48 zł), podobnie na strefę C – 56 zł (metropolitalny – 48 zł). Bilet sieciowy na 30 dni na strefę A+B kosztuje 143 zł (metropolitalny – 123 zł), na strefę B+C – 96 zł (metropolitalny – 83 zł), na strefę A+B+C – 195 zł (metropolitalny – 168 zł), natomiast na strefę A+B+C+D – 234 zł (metropolitalny – 204 zł). Pasażerowie mogą korzystać także z biletów trasowanych. Cennik dostępny jest na stronach internetowych: http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/ oraz http://www.peka.poznan.pl/web/portal/obsluga-klienta

Bilety okresowe na sieć (występują w wersji na poszczególne strefy A, B, C lub D, a także na strefy A+B, B+C, A+B+C, B+C+D, C+D i A+B+C+D) można kupować na okres 14-366 dni, natomiast trasowane - na 14-90 dni.

Pasażerowie mogą korzystać także z tPortmonetki na karcie PEKA (imiennej lub na okaziciela), tradycyjnych biletów czasowych lub biletów kupowanych za pomocą aplikacji komórkowej. Na liniach podmiejskich bilety można także kupować u kierowcy.

 

Słyszałem, że w Poznaniu obowiązują atrakcyjne promocje biletowe. Czy mieszkańcy Kórnika także będą mogli z nich korzystać? Co można zyskać?

Na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu pasażerowie mogą korzystać z tzw. promocji. Jednorazowy bilet czasowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę. Dwa normalne jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.

Posiadacz normalnego, imiennego biletu sieciowego może bezpłatnie przewozić pod swoją opieką do trojga dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych, w granicach odpowiedniej strefy biletowej (na którą posiada normalny imienny bilet sieciowy).

Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy kwotę stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A (12,00 zł) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia, podróżuje bez opłat. Należy jednak pamiętać o każdorazowym przykładaniu karty PEKA do czytnika przy wejściu i przed wejściem z pojazdu.

 

Czy zmienią się uprawnienia do przejazdów ulgowych, które obowiązywały dotychczas na liniach kórnickich?

Tak – podobnie jak taryfa opłat, system ulg zmieni się na taki, jaki obowiązuje w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Poznaniu. Szczegółowy wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych można znaleźć na stronie internetowejhttps://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/