Back to top

Zebranie wiejskie - 19 września 2019 r., godz. 18:00.

Zebranie
Sylwia Kowalska

Z A W I A D O M I E N I E

 

Dnia 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 1 w Robakowie odbędzie się Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Robakowo–Osiedle.

Program zebrania:
- prezentacja „Co nowego w Robakowie?”;
- uchwalenie funduszu sołeckiego na 2020 rok;
- sprawy bieżące, wolne głosy.

 

Sołtys wsi Robakowo - Osiedle
Andrzej Surdyk