Back to top

Zawiadomienie

Zebranie
Sylwia Kowalska

Zawiadomienie

W dniu 23 września 2021 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Robakowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Robakowo Osiedle.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2022
  3. Wolne głosy i wnioski
  4. Zakończenie zebrania

Sołtys wsi Robakowo Osiedle

Andrzej Surdyk