Back to top

Spotkanie informacyjne w sprawie propozycji przebiegu linii kolejowej przez teren MiG Kórnik

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Władze CPK przesłały do gmin kolejną propozycję przebiegu linii kolejowej związaną z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

W związku z krótkim (14 dniowym) terminem wyznaczonym dla gmin do zaopiniowania tych propozycji oraz dużym zainteresowaniem powyższą sprawą Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady MiG Kórnik uprzejmie informuję, że:

ze względów epidemicznych, w trosce o komfort mieszkańców, ogłaszam w trybie pilnym posiedzenia poświęcone zaopiniowaniu nowych propozycji przebiegu linii kolejowej przez teren MiG Kórnik

  • I posiedzenie – bez udziału mieszkańców w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 – ratusz bniński,
  • II posiedzenie – z udziałem wszystkich zainteresowanych 3 września o godz. 16.00 na strażnicy OSP w Kórniku.

Dokumentacja związana ze sprawą dostępna jest na stronie internetowej BIP - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/143970