Back to top

Przetargi na terenie sołectwa

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie ( na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Budowa chodnika przy ul. Nowej w Dachowie i Robakowie

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word