Back to top

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaprasza mieszkańców gminy Kórnik na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 14 grudnia br. w salce USC Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (plac Niepodległości 1, wejście od strony parkingu).

Zaproszenie kierujemy do:

- osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swojej firmy,

- stowarzyszeń, instytucji publicznych i osób zainteresowanych dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich” dla społeczności lokalnych

Nasz Konsultant będzie informował według jakich zasad i na jakie projekty mogą zostać przyznane środki oraz omówi przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszamy w czwartek 14 grudnia w godzinach 14.00-18.00!