Back to top

Czerwcowe badania ankietowe

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm orazhttps://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.html